Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Aktuality

22.8.2022

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, nabízejí dětem ve věku od 1 do 3 roků místa ve své Dětské skupině. Zařízení funguje na adrese Praha 4, Jordana Jovkova 3253, a dětem poskytuje komplexní péči v době od 6,30 do 17,00 hod.. Přednost při přijímání mají děti s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12. Bližší informace lze získat na tel. 241761180. Počet volných míst je omezen.