Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Aktuality

22.2.2023

22.2.2023
22.2.2023
12.1.2023

Z á p i s dětí do Dětské skupiny - Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4


Dne 27. března 2023 se v době od 8,00 do 15,00 hod uskuteční zápis dětí do Dětské skupiny - Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4. S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijaty podle kritérií pro zápis dětí, která jsou schválena usnesením Rady městské části Praha 12 číslo R-013-015-15.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení podaných přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2023.

V Praze dne 12. 1. 2023
Ing. Jiří Slepička, ředitel organizace