Kluby dříve narozených

Základní údaje o poskytovateli služby

Název právního subjektu: Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

IČ: 708 82 169

Sídlo: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4

Název organizační jednotky: Kluby dříve narozených /KDN/

Základní informace:

tel. 241713575

Adresa: centrální Olbramovická 703, Praha 4

Adresy, na kterých se kluby scházejí:

Klub obyvatel domu s pečovatelskou službou Olbramovická 703, Praha 4

KDN J. Jovkova – Pod Sady 170, Praha 4

KDN Modřanka – Darwinova 450/24, Praha 4

KDN Podskalák – Pod Sady 170, Praha 4

KD Otava – Pertoldova 3346, Praha 4

 

Provozní doba a kapacita: dle jednotlivých klubů

DPS Olbramovická – úterý 15.00 – 17,00, kapacita: 20

KDN J. Jovkova – úterý 14.00 – 16,00, kapacita: 25

KDN Modřanka – pondělí 13.00 – 15,00, kapacita: 25

KDN Podskalák – pondělí 14.00 – 16,00, kapacita: 25

KD Otava – středa 14.00 – 16,00, kapacita: 50

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem:

– poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti seniorům MČ

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenství

– styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty


Podání informace kdykoli: pondělí – pátek, úřední hodiny: po, stř 8.00 – 18.00 hod., telefonní spojení: 241713575.

Cíle služby

– poskytovat základní poradenství v oblasti sociálních služeb

– prostřednictvím cílených aktivit přispět k aktivizaci klienta a jeho zapojení do života společnosti

– klientům poskytnout možnost smysluplného trávení času, možnost dalšího vzdělávání

 

Způsoby poskytování služby:

– pravidelná klubová činnost seniorů

– jednorázové akce – návštěvy divadel, přednášky, koncerty a vystoupení, výlety, pobytové zájezdy

– doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže – zajištěno smluvně

 

Cílová skupina:

– senioři s trvalým bydlištěm na území Prahy /přednost klienti z MČ Praha 12/

– rodiny takových osob

Klienti mohou bezplatně využít počítač s připojením na internet – pondělí, středa v době od 8:00 do 15:00 po předchozí domluvě.