Program KDN

Přejeme všem seniorům krásné léto, užijte si rekreace ať už s námi, či bez nás.
V září se opět těšíme na setkání v klubech.