Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

KDN - program
Adresy, na kterých se kluby scházejí:

KDN Olbramovická
Olbramovická 703, Praha 4
Vedoucí: Zdena Beranová
Setkávání: Úterý 14.00 - 16.00
Kapacita: 20

KDN J. Jovkova
Pod Sady 170, Praha 4
Vedoucí: Eva Marušková
Setkávání: Úterý 14.00 - 16.00
Kapacita: 25

KDN Modřanka
Darwinova 450/24, Praha 4
Vedoucí: Hana Rotová
Setkávání: Pondělí 13.00 - 15.00
Kapacita: 25

KDN Podskalák
Pod Sady 170, Praha 4
Vedoucí: Marie Chvojková
Setkávání: Pondělí 14.00 - 16.00
Kapacita: 25

KDN Otava
Pertoldova 3346, Praha 4
Vedoucí: Eva Fortinová
Setkávání: Středa 13.00 - 15.30
Kapacita: 50

KDN Cvičících seniorů 
Pertoldova 3346, Praha 4
Vedoucí: Alena Svobodová
Setkávání: Středa 9.00 - 10.00
Kapacita: 25
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.