Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Aktuality

Z á p i s  dětí do Dětské skupiny I. a II.- Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku, J. Jovkova 3253, Praha 4

Dne 25. a 27.března 2024 se v době od 8,00 do 15,00 hod. uskuteční zápis dětí do Dětské skupiny I. a II. - Oddělení péče o děti mladšího než předškolního věku J. Jovkova 3253, Praha 4.  S ohledem na kapacitu volných míst budou děti přijaty podle kritérií  pro zápis dětí, která jsou schválena usnesením Rady městské části Praha 12 číslo  R-013-015-15.
 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v zařízení po posouzení podaných přihlášek v kontextu schválených kritérií. Předběžný termín – konec května 2024. 


 V Praze dne 24. 1. 2024         


                                                          Ing. Jiří Slepička, ředitel organizace
 


Sociální služby městské části Praha 12, p.o.