Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Kluby dříve narozených


Název organizační jednotky: Kluby dříve narozených /KDN/ Základní informace: tel. 241713575 Adresa: centrální Olbramovická 703, Praha 4

Adresy, na kterých se kluby scházejí:

Klub obyvatel domu s pečovatelskou službou Olbramovická 703, Praha 4

KDN J. Jovkova – Pod Sady 170, Praha 4 KDN Modřanka – Darwinova 450/24, Praha 4

KDN Podskalák – Pod Sady 170, Praha 4

KDN Otava – Pertoldova 3346, Praha 4  

Provozní doba a kapacita: dle jednotlivých klubů

DPS Olbramovická – úterý 15.00 – 17,00, kapacita: 20

KDN J. Jovkova – úterý 14.00 – 16,00, kapacita: 25

KDN Modřanka – pondělí 13.00 – 15,00, kapacita: 25

KDN Podskalák – pondělí 14.00 – 16,00, kapacita: 25 KD Otava – středa 14.00 – 16,00, kapacita: 50

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem:

– poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti seniorům MČ

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenství

– styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty

Podání informace kdykoli: pondělí – pátek, úřední hodiny: po, stř 8.00 – 18.00 hod., telefonní spojení: 241713575.

Cíle služby

– poskytovat základní poradenství v oblasti sociálních služeb

– prostřednictvím cílených aktivit přispět k aktivizaci klienta a jeho zapojení do života společnosti

– klientům poskytnout možnost smysluplného trávení času, možnost dalšího vzdělávání 

Způsoby poskytování služby:

– pravidelná klubová činnost seniorů

– jednorázové akce – návštěvy divadel, přednášky, koncerty a vystoupení, výlety, pobytové zájezdy

– doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže – zajištěno smluvně  

Cílová skupina:

– senioři s trvalým bydlištěm na území Prahy /přednost klienti z MČ Praha 12/ – rodiny takových osob

Klienti mohou bezplatně využít počítač s připojením na internet – pondělí, středa v době od 8:00 do 15:00 po předchozí domluvě.

Program KDN