Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Kluby dříve narozených

Kontakt

Vedoucí - Kluby dříve narozených

Kateřina Vonková
vonkova@socsluzbymc12.cz, seniorkluby@seznam.cz

Podání informací kdykoli: pondělí – pátek
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 18.00 hod., tel.: 241 713 575


Název organizační jednotky: Kluby dříve narozených /KDN/
Adresa: centrální Olbramovická 703, Praha 4

Adresy, na kterých se kluby scházejí:

KDN Olbramovická
Olbramovická 703, Praha 4
Vedoucí: Zdena Beranová
Setkávání: Úterý 14.00 - 16.00
Kapacita: 20

KDN J. Jovkova
Pod Sady 170, Praha 4
Vedoucí: Eva Marušková
Setkávání: Úterý 14.00 - 16.00
Kapacita: 25

KDN Modřanka
Darwinova 450/24, Praha 4
Vedoucí: Hana Rotová
Setkávání: Pondělí 13.00 - 15.00
Kapacita: 25

KDN Podskalák
Pod Sady 170, Praha 4
Vedoucí: Marie Chvojková
Setkávání: Pondělí 14.00 - 16.00
Kapacita: 25

KDN Otava
Pertoldova 3346, Praha 4
Vedoucí: Eva Fortinová
Setkávání: Středa 13.00 - 15.30
Kapacita: 50

KDN Cvičících seniorů 
Pertoldova 3346, Praha 4
Vedoucí: Alena Svobodová
Setkávání: Středa 9.00 - 10.00
Kapacita: 25

Důvod a způsob založení: součást příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 12 za účelem:

– poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti seniorům městské části

– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenství

– styk s veřejností, s potenciálními či stávajícími klienty


Cíle služby

– poskytovat základní poradenství v oblasti sociálních služeb

– prostřednictvím cílených aktivit přispět k aktivizaci klienta a jeho zapojení do života společnosti

– klientům poskytnout možnost smysluplného trávení času, možnost dalšího vzdělávání 

Způsoby poskytování služby:

– pravidelná klubová činnost seniorů

– jednorázové akce – návštěvy divadel, přednášky, koncerty a vystoupení, výlety, pobytové zájezdy

– doplňkové služby – pedikúra, kadeřnictví, masáže – zajištěno smluvně  

Cílová skupina:

– senioři s trvalým bydlištěm na území Prahy /přednost klienti z MČ Praha 12/ – rodiny takových osob

Klienti mohou bezplatně využít počítač s připojením na internet – pondělí, středa v době od 8:00 do 15:00 po předchozí domluvě.

Program KDN
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.