Úvod

Vážení a milí návštěvníci,

s radostí Vám představuji organizaci, která od roku 1999 působí na území MČ Praha 12 a pomáháme řešit problémy starších, zdravotně postižených a jinak sociálně potřebných spoluobčanů. Našim cílem je nabídnout a pomoci zajistit samostatný a smysluplný život každému, kdo je více nebo méně odkázán na pomoc druhé osoby. Co platí a počítá se, je kvalita života, méně už jeho délka. Tyto stránky by měly být, jak se orientovat v nabídce našich služeb, co činit v případě, že někdo z rodiny nebo okolí potřebuje pomoc při zvládání nepříznivé životní situace. Pracovníci Sociálních služeb MČ Praha 12 jsou profesionálně i lidský připraveni podat pomocnou ruku každému, kdo ji potřebuje. Je lhostejné, zda půjde o pouhé zprostředkování přetrženého kontaktu s lidmi, o pomoc při zvládání péče o domácnost nebo o zajištění čtyřiadvacetihodinové péče o klienta upoutaného na lůžko. Vždy jde o pomoc člověka člověku, kterou vnímáme jako své poslání. Nebojte se nabízenou ruku přijmout.

 

 

PaedDr. Marie Mandíková, CSc.

ředitelka organizace