Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Vážení pracovníci organizace a naši obchodní partneři,

chcete nám oznámit jednání, při kterých byl, dle Vašeho mínění, porušen zákon? Pokud ano, použijte náš vnitřní oznamovací systém.

Co je možné jeho prostřednictvím oznamovat?
Případy úplatkářství a korupce, finanční a majetkové trestné činnosti, poškozování práv klientů, zneužívání osobních ochranných údajů, poškozování životního prostředí apod.

K čemu systém neslouží?
K podávání anonymních oznámení a případů jako je: nedodržování pracovní doby, šikana na pracovišti, spory mezi zaměstnanci, stížnosti zaměstnanců, atd..

Jak systém funguje?
Své oznámení napište do přiloženého formuláře. Organizace ze zákona garantuje ochranu Vaší identity. Oznámení přijme, přezkoumá organizací určená jediná osoba, která Vás v zákonem stanovené době bude dále informovat.


Děkujeme za zprávu.
Chyba, zpráva nebyla odeslána
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.