Olbramovická 703, Praha 4

Sociální služby městské části Praha 12,
příspěvková organizace

 241 713 575 info@socsluzbymc12.cz

Infolinka pro občany s postižením sluchu

Textový hovor slouží pro telefonické spojení s operátorem naší infolinky. Veškerá řeč našeho operátora je zároveň převáděna do textové podoby.

Vhodný je tak zejména pro osoby se zhoršenou kvalitou sluchu či cizince, kteří preferují psanou formu komunikace. Máte tak vždy stoprocentní jistotu, že porozumíte všemu co Vám říkáme. Svůj dotaz můžete položit rovněž i psanou formou. V horním řádku napíšete a odešlete svůj dotaz, ten bude přečten automatickým hlasem našemu operátorovi.

Služba je dostupná v pracovních dnech mezi 9-18 hod.


SLUŽBA
Sociální služby městské části Praha 12, p.o.